Vierde editie op dinsdag 8 maart in Flagey

Jazz#Forum is een netwerk- en ontmoetingsdag voor de professionele jazzsector. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners in het veld met als doel muzikanten, programmatoren en managers inhoudelijke ondersteuning te geven, onderlinge contacten te stimuleren en na te denken over de toekomst van jazz in België. Op het programma staan rondetafelgesprekken en workshops met als rode draad een duurzame carrière voor muzikanten.

Meer info volgt later. Schrijf dit alvast in de agenda!
WANNEER? op dinsdag 8 maart van 10u tot 17u
WAAR? Flagey, Heilig-Kruisplein te Brussel

Advertenties